... er en forening af kunstnere, de fleste af os med bopæl på Nordfalster.

Vi gennemfører årligt flere udstillinger, arrangementer m.m.,

der alle viser hvad vi arbejder med, og hvad der p.t. rører sig i vore atelierer.

Det er vores håb, at disse aktiviteter på alle måder vil inspirere og glæde vores publikum.

Vi har allerede stor opbakning i vort eget lokalområde,

og vi vil meget gerne bidrage med kendskabet til Nordfalster, og om muligt

medvirke til at trække folk fra nær og fjern hertil.Det er besluttet på generalforsamlingen den 9. april 2022

at udfase denne hjemmeside.
Vi vil i stedet bruge Facebook-siden,
som i den kommende tid vil blive opdateret.
Kunstnergruppen

ART Nordfalster

Udstillinger for det kommende år 2020

vil blive besluttet på generalforsamlingen.

Herom nærmere.